Trang

9.10.15

Bạn đọc gửi: Đơn tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của 3 vị GS. TS. của Học viện Chính trị

Một lá thư gửi đến khá quan trọng (Đơn tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của 3 vị GS. TS. của Học viện Chính trị ), xin đăng để độc giả thấy sự đấu đá kinh khủng trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam trước kỳ Đại hội Đảng XII0 comments:

Đăng nhận xét